Bovelander Hockeycamps

The Bovelander hockey camps guarantee a lot of hockey with spectacular training sessions with a lot of attention to the social program. By a social programme we mean activities that focus mainly on social interaction between the children. Of course the hockey activities are central, each participant is challenged with new exercises and many matches.

logo – house style – postcard

Bovelander Hockeycamps

De Bovelander hockeykampen staan garant voor veel hockey met spectaculaire trainingen met  veel aandacht voor het sociale programma. Met een sociaal programma bedoelen we activiteiten die vooral toegespitst zijn op sociale interactie tussen de kinderen. Uiteraard staan de hockeyactiviteiten centraal, iedere deelnemer wordt uitgedaagd met nieuwe oefeningen en veel wedstrijdjes.

logo – huisstijl – ansichtkaart