Office Vitae

Office Vitae measures and improves the health of office buildings and the vitality of employees. They use objective data from sensors, among others, that measure temperature, humidity, light, sound, occupancy and movement. More importantly, they consider the opinion, perception and needs of the employees.

logo – corporate identity – ad – exhibitions

Office Vitae

OfficeVitae meet en verbetert de gezondheid van kantoorgebouwen en de vitaliteit van medewerkers. Hierbij maken zij gebruik van objectieve data uit o.a. sensoren, die temperatuur, luchtvochtigheid, licht, geluid, bezetting en beweging meten. Nog belangrijker vinden zij de mening, perceptie en behoeften van de medewerkers.

logo – huisstijl – advertentie – beurs