Design of logo and corporate identity.

PoliDirect is a second-line Medical Specialist Care Institution approved by the Ministry of Health and Human Services with the aim of delivering specialist care near and nearby.

logo – corporate identity – flyers – posters – brochure

Ontwerp van logo en huisstijl.

PoliDirect is een door het ministerie van VWS erkende Instelling voor tweedelijns Medisch Specialistische Zorg met als doel specialistische zorg te leveren dichtbij en in de buurt.

logo – huisstijl – flyers – posters – brochure