Spaarnelanden

You will meet Spaarnelanden everywhere in Haarlem and its surroundings. In neighbourhoods and parks, in the city and on the road, in parking garages, on the beach and even in trees and shrubs. We keep the municipality of Haarlem and Zandvoort beautiful, clean, very and accessible. We prefer to do this a little better, smarter and more sustainable.

flyers – brochures – banners

Spaarnelanden

Je komt Spaarnelanden overal tegen in Haarlem en omgeving. In wijken en parken, in de stad en op de weg, in parkeergarages, op het strand en zelfs in bomen en struiken. We houden gemeente Haarlem en Zandvoort mooi, schoon, heel én bereikbaar. Het liefst doen we dat steeds een beetje beter, slimmer en duurzamer.

flyers – brochures – banners