Restyling of logo and corporate identity.

The Velsen Sports Office provides all information about the implementation of the municipal sports policy. Residents, sports associations, schools and many others involved in sport and exercise can contact the Sports Office for information and support.

logo – corporate identity – signage

Restyling van logo en huisstijl.

Het Sportloket Velsen geeft alle informatie over de uitvoering van het gemeentelijk sportbeleid. Inwoners, sportverenigingen, scholen en vele anderen die zich bezighouden met sport en beweging kunnen bij het Sportloket terecht voor informatie, voorlichting en ondersteuning.

logo – huisstijl – signing